לקבלת הצעה חייגו 2826*
או השאירו פרטים:

מצא את הרכב שלך:

תכניות מימון לרכב

מימון ישיר עבור חישוב של התשלומים, את\ה יכול לנצל את המחשבון.
הלוואה בריבית שיקלית לא צמודה, בריבית קבועה או בריבית ניידת לפי הפריים.
עד 100% מימון - עד 100 תשלומים!!!!
יש לצרף לבקשה צילום מרשיון הרכב.
טבלת ריביות לכל 10,000 ₪:

 

מסלול לפי ריבית פריים 0.42% לחודש

תקופה החזר ריבית חודשית ריבית חודשית
12 870 ₪ 0.66% פריים+0.26%
24 452 ₪ 0.66% פריים+0.26%
36 313 ₪ 0.66% פריים+0.26%
48 244 ₪ 0.66% פריים+0.26%
60 204 ₪ 0.68% פריים+0.27%

מסלול ריבית קבועה

תקופה החזר חודשי ריבית חודשית
12 878 ₪ 0.81%
24 460 ₪ 0.81%
36 322 ₪ 0.82%
48 253 ₪ 0.83%
60 213 ₪ 0.84%

מסלול ריבית צמוד מדד

תקופה החזר חודשי ריבית חודשית
24 454 ₪ 0.70%
36 315 ₪ 0.70%
48 246 ₪ 0.70%
60 207 ₪ 0.73%
 
 
לכל תשלום יתווספו הפרשי הצמדה למדד..
בכל סוגי ההלוואות יש אופציה לפירעון מוקדם מלא או חלקי ללא קנס.
הריבית מתעדכנת מעת לעת ע"י בנק ישראל
המימון בכפוף לאישור חברת המימון
כל לווה ישלם תשלום חד פעמי בגין הוצאות, רישום משכון, דמי טיפול וכוי בסך 1.45% מסכום ההלוואה + 400 ₪ , ניתן לשלם ב-3 תשלומים
ניתן לעשות את הביטוח באמצעות סוכני בטוח של חברתנו
מסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשת אשראי:
שכיר:
צילום תעודת זהות.
תלושי משכורת של 4 חודשים אחרוני.
דפי בנק (תנועות עו''ש) של 3 חודשים אחרונים.
עצמאי:
צילום תעודת זהות
דוחו"ת מע"מ ודוחות ניכויים (102) של 6 חודשים אחרונים .אם לא מעסיק עובדים יש להמציא אישור רו"ח על אי העסקת עובדים.
דפי בנק (תנועות עו''ש) של 3 חודשים אחרונים.
Зחברה בע''מ:
צילום תעודת רשם החברות
פרוטוקול החברה בו מפורטים בעלי מניות ובעלי זכויות חתימה.
דוחו"ת מע"מ ודוחו"ת ניכויים (102) של 6 חודשים אחרונים.
צילוםי ת.ז של בעלי המניות.
דפי בנק (תנועות עו"ש) של 3 חודשים אחרונים
תלושי משכורת של בעלי המניות
בנוסף לחברה גם בעלי המניות הינם לווים בהלוואה.
לשאלות נא לפנות לנציג מכירות: טל. 04-6345711, 2826*
פקס 04-6345710
למידע נוסף צרו עימנו קשר